Authors

Showing 1-20 of 272 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Аlikulov Z.(not set)
2АlikulovZ.
3АbasovaN.M.nezaket.abasova83@gmail.com
4ZkirenG.K (not set)
5ZhumadinaSh. M. (not set)
6ZhirnovaI.A.139@enu.kz
7ZhaslanovaK.N.karlygash_1506@mail.ru
8ZhaparovaA.T.
9ZhanabergenovaA.Zh. (not set)
10ZhalmukhanbetovaA.
11ZhakupovE. Zh.zhakupov_bio@mail.ru
12ZhakupovM.K. (not set)
13Zhaksylykovа A.A.
14ZhakenovaA.Ye.141@enu.kz
15Zhagipar F.S
16ZakaryaK.D. (not set)
17YerzhebayevaR.S. (not set)
18YermukhambetovaR.Zh.(not set)
19YergaliyevT.M.
20UtarbayevaN.A.(not set)