Authors

Showing 1-14 of 14 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1MalybekovA.B. (not set)
2MyrzagaliyevaA.B.
3Minakov A.
4MukhamedzhanovA. K. mk-aslan@mail.ru
5MertassovA.G. mertassov@mail.ru
6MukhamejanovaD.mukhamedzhanovadarina192@gmail.com
7MukiyanovaG. S.(not set)
8MyrzabaevaM. T.
9Mamilov N.Sh.
10ManabaevaSh. A.manabayeva@biocenter.kz
11Makhatov Zh.B. (not set)
12MasalimovZh.K. (not set)
13MukataevaZh. M.(not set)
14Myrzagaliev Zh.Zh(not set)