Authors

Showing 1-14 of 14 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Makhatov Zh.B. (not set)
2MasalimovZh.K. (not set)
3MukiyanovaG. S.(not set)
4MalybekovA.B. (not set)
5MukataevaZh. M.(not set)
6Myrzagaliev Zh.Zh(not set)
7MyrzagaliyevaA.B.
8MyrzabaevaM. T.
9Minakov A.
10Mamilov N.Sh.
11ManabaevaSh. A.manabayeva@biocenter.kz
12MertassovA.G. mertassov@mail.ru
13MukhamedzhanovA. K. mk-aslan@mail.ru
14MukhamejanovaD.mukhamedzhanovadarina192@gmail.com